Vrensted Vandværk

Henvendelse vedrørende driftsforstyrrelser af vandforsyningen

Kontakt Vrensted Vandværk v/ formand

Leif Anker Jensen tlf. 21 68 79 22 

Se mere om vandkvaliteten via: 

https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&firstshow=true&wpID=18223  

Download vandværkets beredskabsplan (PDF-fil) 

Generalforsamling

25/5: Vrensted Vandværk - Generalforsamling iflg. vedtægterne.

Vi mødes kl. 18.00 i Byens Hus.