Lokal- og slægtshistorisk forening for Vrensted

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Vrensted sogn. Dette sker dels ved at indsamle og arkivere bøger, billeder, protokoller, skøder, artikler, film, lydbånd m. m. med tilknytning til sognets beboere, foreninger og virksomheder i fortid og nutid, og dels ved at stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed. Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje.
 

Åbningstider 

1. mandag i måneden kl. 14-16.

3. mandag i måneden kl. 19-21.

Eller ved henvendelse til Ingrid Andresen

Arkivets adresse

Byens Hus,

Stationsvej 12, 9480 Vrensted

Kontaktoplysninger:

Ingrid Andresen, formand     tlf. 98 88 92 05/ 23 66 51 51         e-mail: jens.ingrid@nordfiber.dk