Vrensted Efterløns- og Pensionistforening 

Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Som medlemmer kan optages alle, der er på efterløn eller modtager stat- eller socialpension, samt øvrige, der støtter foreningens formål.

Kontaktoplysninger:

Sigrid Sørensen                 tlf. 29 21 37 46        e-mail: 46sigrid@gmail.com

Birthe Marie Møller            tlf. 22 31 09 70        e-mail: mbirthemarie@gmail.com