Home » Wræn’niken

Wræn’niken

er Vrensted by og omegns lokale blad, hvor man kan følge med i, hvad der er sket eller sker lokalt.

Bladet er gratis for borgerne, idet det er finansieret af byens foreninger, som orienterer om deres forskellige tiltag, og her kan man finde foreningernes formænd. Bladet indeholder også annoncer fra områdets butikker og håndværkere, som herved også støtter bladet økonomisk.

Forskellige borgere leverer fotos til bladet, og dets redaktører er Malene Sørensen –malenestentoft@gmail.com og Elin Schierup – e.schierup@gmail.com.

Der er mulighed for at se Wræn’niken fra 2013,- 2019 og fra 2009-2012 ved at anvende menuen i toppen, eller klikke på det ønsket årstal med blå skrift.