Home » Foreninger m.m. » Vrensted Vandværk

Vrensted Vandværk

Info fra Vrensted vandværk

Til generalforsamlingens i marts 2018, blev der stillet spørgsmålstegn ved et stort tilgodehavende i regnskabet vedr. Salg af vand.

Det store tilgodehavende skyldes en fejlaflæsning hos en enkelt forbruger. Fejlen er blevet rettet ?

Mvh Vrensted vandværk


Takstblad 2018

Vandværket befinder sig på Ingstrupvej 60 i Vrensted.

Kontakt til vandværket foregår til:

Formand, Leif Anker Jensen
Tlf. 21687922
Mail: leif-aase@mail.dk

Bæredygtighed Vrensted Vandværk
brochure
AMTech – vandværker A4
Vedtægter 2016


Vandværkets Bestyrelse.

Formand: Leif Anker Jensen
Næstformand: Søren Mejlholm
Kasserer: Morten Hansen
Sekretær: Elmer Christensen
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Jensen
1 Suppleant: Rene Jeppesen
2 Suppleant: Jens Jensen
1 Revisorer: Jens J Jensen
2 Revisorer: Anne Marie Nielsen
Suppleant: Årla Nielsen

Mere information findes om vandværket og dets beredskabsplan findes i linket nedenfor.

Beredskabsplan 2018

TV 2 nr: 96969613