Bestyrelsen

Bestyrelse for Vrensted Efterløns – og Pensionistforening

Bestyrelsen ser nu sådan ud

Formand                    Sigrid Sørensen          Tlf. 29 21 37 46

Mail:                           46sigrid@gmail.com

Næstformand             Birthe Marie Møller   Tlf. 22 31 09 70

Mail:                           birthechristian@sol.dk

Sekretær                     Bodil Aagaard Jensen Tlf. 98 88 91 89

Kasser og P, R.          Tommy Pedersen       Tlf. 20 47 28 79

Mail:                           vingevej20@pedersen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem     Svend Gotfred Jensen Tlf. 23 37 07 72

 

Samvirke                    Tommy Pedersen

Bowling                      Poul Larsen

Bordpynt                   Bodil Aagaard Jensen