Aktiviteter

Foreningen For Kultur og Idræt, Vrensted, den tidligere Vrensted Fonden, der blev oprettet i 1992 med det formål,  at deltage og give økonomisk støtte til Idrætslige og Kulturelle formål i Vrensted, har endnu engang givet støtte til og mulighed for et nyt spændende projekt i Vrensted.

I forbindelse med etableringen af Byens Hus i den nu nedlagte Vrensted skole, der forventes taget i brug i 4. kvartal 2018,  har Vrensted Efterløns- og Pensionistforening søgt støtte, og har nu fået bevilget kr. 10.000  til indkøb af EDB udstyr m.v. i forbindelse med at Pensionistforeningen vil etablere en ”Data-Stue for Seniorer”, hvor ældre hjælper ældre.

Her kan medlemmer af Pensionistforeningen og andre interesserede pensionister i Vrensted og Omegn på kurser, få hjælp/undervisning af frivillige ældre instruktører, til alm. brug af computer og Ipad. Desuden vil Vrensted Lokalhistoriske Arkiv kunne benytte de indkøbte computere til evt. EDB registrering af lokalhistorisk materiale.

Hverdagen bliver mere og mere digitaliseret hvorfor det efterhånden er nødventigt at man kan betjene en computer til de mest nødvendige ting i dagligdagen, så som E-Box, NetBank, Borger.dk(som er den digitale adgang til det offentlige) og oprette og sende mail, evt. gå på Facebook hvor mange ældres børnebørn allerede er. Altså åbne mulighed for at lære noget omkring den digitale verden.

På Pensionistforeningens Generalforsamling blev der givet stor opbakning til projektet.