Home » Foreninger m.m. » Løkken-Vrensted Jagtforening

Løkken-Vrensted Jagtforening

Foreningen har sit udspring af en sammenlægning mellem Løkken Jagtforening og Vrensted Jagtforening. Foreningerne havde igennem en længere årrække afviklet en lang række fællesaktiviteter, så for bedre at kunne udnytte de mange kræfter i foreningerne blev sammenlægningen vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. marts 2002.

Foreningens primære aktivitet er afholdelse af en række fællesjagter i løbet af efteråret. Jagterne er meget attraktive, hvilket også har medført, at foreningen har tiltrukket en del medlemmer bosiddende udenfor lokalområdet. Foreningens medlemstal har gennem de seneste år ligget stabilt på omkring 140 medlemmer.

Fællesjagterne afholdes på arealer, som foreningen lejer eller får stillet til rådighed af lodejere i lokalområdet. På jagterne, hvor der ofte deltager 25-30 jægere, nedlægges der en række vildtarter bl.a. råvildt, ræv, harer, fasaner, ænder mv.

Jagt forening 1

Aktiviteterne tager ofte sit udspring i Jægerhuset, der i sensommeren 2014 har gennemgået en stor renovering. Huset, hvor der er plads til ca. 60 spisende personer, er desuden mødested i forbindelse med afholdelse af generalforsamling, Sct. Hans aften mv.

Udover fællesjagterne har foreningens medlemmer mulighed for bukkejagt på nogle af foreningens arealer. Bukkejagten indledes altid sammen med andre foreninger i lokalområdet med ”Bukkepral” på Børglum Kloster den 16. maj om morgenen, hvor de heldige jægere fra morgens præmierejagt har mulighed for at fortælle om deres nedlagte bukke. ”Bukkepral” er efterhånden blevet en fast tradition for mange – både jægere og ikke jægere.

Jagt1
jagt2

Foreningen deltager desuden aktivt i et markvildtlav, der gennem vildtoptællinger, rovvildt-regulering og vildtpleje forbedrer forholdene for primært harer og agerhøns, der har oplevet en stor tilbagegang de sidste par årtier.

Er du interesseret i at vide mere om foreningen, er der mange flere oplysninger på vores hjemmeside: www.loekkenvrensted-jagtforening.dk på hjemmesiden kan du ligeledes finde kontaktoplysninger på foreningens bestyrelse, hvis du har spørgsmål til foreningen, aktiviteterne eller jagt i al almindelighed.