Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer:

Formand: 
Jens Jensen: 23601579
annemarierosengaard@gmail.com 

Næstformand: 
Mette Christiansen: 24494044
mettechristiansen0105@gamil.com 

Kasserer: 
Jens Jørgen Jensen: 51869074
Jensjanie@gmail.com 

Sekretær: 
Karina Larsen: 27426879
karina127b@hotmail.com 

Helga Larsen: 60491133
hlarsen1964@hotmail.com 

Hans Jørgensen: 40824529
019hwj@gmail.com 

Else Marie Nielsen: 22616380
tilsiggaard@nielsen.mail.dk